Znamy wyniki pierwszego etapu oceny projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poniedziałek, 23 maja 2022

Znamy wyniki pierwszego etapu oceny projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Spośród 78 projektów zgłoszonych przez mieszkańców, formalną weryfikację przeszło pozytywnie 77 projektów. Jeden projekt  otrzymał ocenę negatywną (Projekt nie spełniał zapisów uchwały Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo nr 59/2022 z dnia 17 marca 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Żukowo konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2022”  tj: § 6. 7. pkt. 1 i 2 uchwały - Wnioskodawca nie opisał projektu. Wskazał tylko uzasadnienie tj. „Internet na lekcjach zdalnych byl bardzo słaby nie da się nic zrobic na internecie mobilnym i by mozna by bylo w calym chwaszczynie zrobic sieć swiatlowodowa”. Wstępna wycena kosztów oszacowana na poziomie 5 zł).  Aktualnie trwa drugi etap oceny tj. ocena merytoryczna zgłoszonych projektów, która  powinna się zakończyć do 8 czerwca. Głosowanie poprzedzi losowanie projektów zweryfikowanych pozytywnie, które określi ich kolejność na listach do głosowania.   Głosować będzie można od 9 do 23 czerwca poprzez formularz na stronie www.zukowo.budzet-obywatelski.org

Załączniki:

Powrót