1 Utworzenie strefy relaksu nad jeziorkiem- wniosek oparto na projekcie przygotowanym przez Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej na zlecenie Gminy Żukowo.

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Projekt polega na zbudowaniu siłowni plenerowej z placem zabaw w miejscu wskazanym w dokumentacji oraz zakupie i montażu 50 ławek na potrzeby imprez masowych. Siłownia ma... więcej »

Projekt polega na zbudowaniu siłowni plenerowej z placem zabaw w miejscu wskazanym w dokumentacji oraz zakupie i montażu 50 ławek na potrzeby imprez masowych. Siłownia ma się składać z 6 urządzeń do ćwiczeń. Na placu zabaw należy zamontować 5 zestawów. Ponadto 2 stoły po jednym do szachów i chińczyka oraz 6 ławek. .Przewiduje się ogrodzenie siłowni i placu zabaw, nasadzenie krzewów, wyposażenie w śmietniki, stojaki na rowery, monitoring i oświetlenie.

2 "SPORT I REKREACJA NAD JEZIORKIEM DLA KAŻDEGO!" Wspólnie zagospodarujmy w końcu teren przy jeziorku - zestaw street workout, tor przeszkód dla dzieci, siłownia zew., oraz wiata z grillem eletrycznym.

Miejscowość: Książąt Pomorskich 1-36, 38-48 (parzyste)

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Zakres: - Plac street workout - zestaw dzielnicowy (zgodnie z wizualizacją), inaczej "ścieżka zdrowia" (z naw. bezpieczną 0-2mm otoczone obrzeżem 6x20cm) - Tor przes... więcej »

Zakres: - Plac street workout - zestaw dzielnicowy (zgodnie z wizualizacją), inaczej "ścieżka zdrowia" (z naw. bezpieczną 0-2mm otoczone obrzeżem 6x20cm) - Tor przeszkód szkolny - zgodnie z wizualizacją (z naw. bezp. - jw.) - 4 elementy siłowni zew. - orbitrek, biegacz, wioślarz, twister - Mała architektura - podwójne ławki + stół - 4 szt. - Grill elektryczny - 2 stanowiska do grillowania Harmonogram: Wykonanie projektu Zapytanie ofertowe/Przetarg Realizacja zadania

3 Nowy plac zabaw "Tropikalna wyspa"

Miejscowość: A. Krajowej 1-4, 6,8,10A, 11-20,21B,21C, 22, 24, 26, 26A

Koszt po weryfikacji: 72 500 zł

Przygotowanie pod urządzenie zabawowe podłoża z piasku oraz obramowanie go krawężnikami-ca. 200 m2 z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. Zakup i posadowienie przy istnie... więcej »

Przygotowanie pod urządzenie zabawowe podłoża z piasku oraz obramowanie go krawężnikami-ca. 200 m2 z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. Zakup i posadowienie przy istniejącym placu zabaw nowego urządzenia zabawowego "Tropikalna Wyspa"

4 Bezpieczny Mieszkaniec Miasta Żukowa, to przeszkolony Mieszkaniec a zarazem bezpieczny i dobrze doposażony Strażak

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców Żukowa poprzez zakup 7 defibrylatorów które będą dostępne na terenie Miasta dla mieszkańców. Projekt również za... więcej »

Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców Żukowa poprzez zakup 7 defibrylatorów które będą dostępne na terenie Miasta dla mieszkańców. Projekt również zakłada doposażenie w środki ochrony osobistej Strażaków z OSP w Żukowie.W ramach projektu planowany jest również zakup fantomów szkoleniowych i defibrylatora szkoleniowego dzięki którym będzie można przeszkolić młodzież oraz mieszkańców Żukowa w zakresie resuscytacji . Profilaktyka i szkolenia będą prowadzone przez cały rok.

5 Aleja Spacerowa - Rozbudowa Obszaru Rekreacyjnego "JEZIORKO"

Miejscowość: Książąt Pomorskich 1-36, 38-48 (parzyste)

Koszt: 200 000 zł

Projekt dotyczy wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Książąt Pomorskich na odcinku około 410m od parkingu przy boiskach do Skateparku.

Poprzedni projekt
Następny projekt