Mapa realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa ulicy Kasztanowej - I etap o długości 160m

Ulica: Kasztanowa

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa drogi pieszo rowerowej Parkowa - Gdańska (kompleks boisk).

Szacunkowy koszt: 48 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Projekt przewidywał wybudowanie około 122 m drogi pieszo-rowerowej szerokości 2 m łączącej ulicę Parkową z pętlą autobusową przy ulicy Gdańskiej w Żukowie. Ze względu na braku uregulowań własnościowych nieruchomości po których przebiegać ma ta inwestycja zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018.
 18'Skrócona nazwa edycji

ZADBAJ O CZYSTOŚĆ SWOJEGO MIASTA "PSI PAKIET"

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W ramach projektu na terenie miasta Żukowo zamontowano dystrybutory z woreczkami na odpady po psich nieczystościach w następujących lokalizacjach: ul. Gdańska koło Lidla, ul. 3 Maja, na skarpie przy rondzie Karola Kreffty, ul. Polna, ul. Gdyńska, ul. Pożarna, ul. Dworcowa, na wylocie chodnika łączącego ul. Polną z ul. Armii Krajowej, ul. Fredry, ul. Armii Krajowej, ul. Sienkiewicza, w pobliżu placu zabaw na ul. Gdyńskiej, ul. Siostry Faustyny, w pobliżu stadionu oraz przy jeziorku. Woreczki zawierają specjalny dodatek i po 24 miesiącach ulegają biodegradacji. Koszt realizacji zadania to 40 tys. zł., z czego montaż dystrybutorów wyniósł ponad 16 tys. zł.
 18'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nowe w nowoczesne urządzenia zabawowe.

Ulica: Gdyńska 1-105, 107-125 (nieparzyste)

Koszt: 72 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowano urządzenia: trampolina ziemna, huśtawka integracyjna, linarium stożek, ścianka sprawnościowa. Koszt realizacji to ponad 50 tyś zł. Dodatkowo na placu zabaw utworzono alejki z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery). Łączny koszt realizacji wyniósł ponad 72 tyś.
 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa Obszaru Rekreacyjnego Parkowa

Koszt: 177 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

W 2018 r. zrealizowano częściowo zadanie budżetu obywatelskiego z 2017 r. pn. „Budowa Obszaru Rekreacyjnego Parkowa” za kwotę ponad 177 tyś. zł. Zakres prac obejmował montaż 22 szt. lamp z pojedynczą oprawą typu parkowego i LED-owym źródłem oświetlenia. Opóźnienie w realizacji spowodowane było brakiem wyłonienia wykonawcy w ramach ogłoszonych rok wcześniej przetargów