Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Skrzeszewo, zakup przyczepki z dodatkowym wyposażeniem.

Miejscowość: Skrzeszewo

Koszt: 21 765 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Integracja środowiska wiejskiego poprzez utworzenie i modernizację placu zabaw dla dzieci.

Miejscowość: Otomino

Koszt: 14 188 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Krótka murawa- ważna dla Glincza sprawa

Miejscowość: Glincz

Koszt: 19 998 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Nauka bliżej natury

Miejscowość: Tuchom

Koszt: 21 341 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie Sołectwa Widlino

Miejscowość: Widlino

Koszt: 11 963 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Zaszczepmy w dzieciach miłość do przyrody

Miejscowość: Małkowo

Koszt: 16 228 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obszaru rekreacyjnego w Sulminie

Miejscowość: Sulmin

Koszt: 14 704 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Wsparcie aktywności i integracji mieszkańców Łapina Kartuskiego poprzez zakup namiotów, ławek , stołów oraz warnika do wody

Miejscowość: Łapino Kartuskie

Koszt: 14 020 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA TREPCZYKA W MISZEWIE /ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE OBIEKTÓW MALEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW I PIŁKOCHWYTÓW /

Miejscowość: Miszewo

Koszt: 22 621 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

BO mieszkańcy mają moc!

Koszt: 19 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Dalszy rozwój placu zabaw w urządzenia wpisane do projektu placu zabaw w sołectwie Rębiechowo

Miejscowość: Rębiechowo

Koszt: 18 505 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup kamery termowizyjnej marki Bosch.

Miejscowość: Niestępowo

Koszt: 6 300 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont boiska treningowego o wymiarach 30x60m na Stadionie w Leźnie

Miejscowość: Leźno

Koszt: 28 250 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Utwardzenie odcinka ul. Świerkowej

Miejscowość: Pępowo

Koszt: 9 600 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i działki nr 219/18

Miejscowość: Czaple

Koszt: 600 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Wzmocnienie atrakcyjności rekreacyjnej wsi Borkowo poprzez wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych.

Miejscowość: Borkowo

Koszt: 20 532 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Oświetlamy ulicę Jeziorną.

Miejscowość: Przyjaźń

Koszt: 27 089 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

STREFA ODPOCZYNKU - ŁAWKI WE WSI RUTKI

Miejscowość: Rutki

Koszt: 11 050 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w Niestępowie poprzez zakup krzeseł i stołu do kuchni, oraz wszystkie koszty z tym związane.

Miejscowość: Niestępowo

Koszt: 5 064 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

NINJA PARK BANINO

Miejscowość: Banino

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż ławek (6szt.) wraz z pojemnikami na śmieci (3szt.) wzdłuż ul. Gdańskiej i ul. Armii Krajowej w Pępowie.

Miejscowość: Pępowo

Koszt: 12 300 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Place zabaw dla wszystkich – budowa 5 ścieżek sensorycznych w Chwaszczynie

Miejscowość: Chwaszczyno

Koszt: 40 927 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Impuls do serca w Gminie Żukowo

Koszt: 70 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych.

Miejscowość: Czaple

Koszt: 16 200 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Utworzenie strefy relaksu w części skateparku nad jeziorkiem.

Miejscowość: Żukowo

Koszt: 124 588 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup pojedynczego urządzenia fitness na gminny plac zabaw w Starej Pile.

Miejscowość: Niestępowo

Koszt: 4 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Zielona Lotnicza

Koszt: 48 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Organizacja festynu dożynkowego oraz wszystkie koszty z tym związane.

Miejscowość: Niestępowo

Koszt: 6 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Montaż koszy na śmieci przy ul. Rolniczej, Pszennej, Księżycowej.

Miejscowość: Banino

Koszt: 18 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Dbajmy razem o powietrze - Czujnik jakości powietrza wraz z ekran LED w Baninie z dostępem online dla każdego mieszkańca

Miejscowość: Banino

Koszt: 10 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa ulicy Kasztanowej - I etap o długości 160m

Miejscowość: Kasztanowa

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa drogi pieszo rowerowej Parkowa - Gdańska (kompleks boisk).

Szacunkowy koszt: 48 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Projekt przewidywał wybudowanie około 122 m drogi pieszo-rowerowej szerokości 2 m łączącej ulicę Parkową z pętlą autobusową przy ulicy Gdańskiej w Żukowie. Ze względu na braku uregulowań własnościowych nieruchomości po których przebiegać ma ta inwestycja zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018.
 18'Skrócona nazwa edycji

ZADBAJ O CZYSTOŚĆ SWOJEGO MIASTA "PSI PAKIET"

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W ramach projektu na terenie miasta Żukowo zamontowano dystrybutory z woreczkami na odpady po psich nieczystościach w następujących lokalizacjach: ul. Gdańska koło Lidla, ul. 3 Maja, na skarpie przy rondzie Karola Kreffty, ul. Polna, ul. Gdyńska, ul. Pożarna, ul. Dworcowa, na wylocie chodnika łączącego ul. Polną z ul. Armii Krajowej, ul. Fredry, ul. Armii Krajowej, ul. Sienkiewicza, w pobliżu placu zabaw na ul. Gdyńskiej, ul. Siostry Faustyny, w pobliżu stadionu oraz przy jeziorku. Woreczki zawierają specjalny dodatek i po 24 miesiącach ulegają biodegradacji. Koszt realizacji zadania to 40 tys. zł., z czego montaż dystrybutorów wyniósł ponad 16 tys. zł.
 18'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nowe w nowoczesne urządzenia zabawowe.

Miejscowość: Gdyńska 1-105, 107-125 (nieparzyste)

Koszt: 72 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowano urządzenia: trampolina ziemna, huśtawka integracyjna, linarium stożek, ścianka sprawnościowa. Koszt realizacji to ponad 50 tyś zł. Dodatkowo na placu zabaw utworzono alejki z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery). Łączny koszt realizacji wyniósł ponad 72 tyś.
 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa Obszaru Rekreacyjnego Parkowa

Koszt: 177 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

W 2018 r. zrealizowano częściowo zadanie budżetu obywatelskiego z 2017 r. pn. „Budowa Obszaru Rekreacyjnego Parkowa” za kwotę ponad 177 tyś. zł. Zakres prac obejmował montaż 22 szt. lamp z pojedynczą oprawą typu parkowego i LED-owym źródłem oświetlenia. Opóźnienie w realizacji spowodowane było brakiem wyłonienia wykonawcy w ramach ogłoszonych rok wcześniej przetargów
Poprzedni projekt
Następny projekt