Budżet Obywatelski Gminy Żukowo

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Żukowo, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 750 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy na zadania realizowane na terenie Gminy Żukowo. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Żukowo.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Ile kosztuje gmina

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Bezpieczeństwo i oświetlenie

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 17.03.2022

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 11.04.2022
do 29.04.2022

Weryfikacja
zgłoszonych zadań

Od 02.05.2022
do 07.06.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 08.06.2022

Głosowanie

Od 09.06.2022
do 23.06.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 30.06.2022

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski