Wybrany do realizacji

1 Budowa ulicy Kasztanowej - I etap o długości 160m

Miejscowość: Kasztanowa

Koszt: 200 000 zł

Zadanie polega na wybudowaniu z kostki brukowej ulicy o długości 160m i szerokości 5m, chodnika o tej samej długości i szerokości 2m, kanalizacji deszczowej z podłączen... więcej »

Zadanie polega na wybudowaniu z kostki brukowej ulicy o długości 160m i szerokości 5m, chodnika o tej samej długości i szerokości 2m, kanalizacji deszczowej z podłączeniem do ulicy Dambka oraz 5-6 lamp oświetlenia ulicznego.

2 Budowa progów zwalniających na ulicy Batorego

Miejscowość: Batorego

Koszt: 26 000 zł

Zadanie obejmuje wybudowanie sześciu progów zwalniających oraz postawienie znaków informujących o nich na ulicy Batorego w Żukowie.

3 Aleja Spacerowa - Rozbudowa Obszaru Rekreacyjnego "Jeziorko"

Miejscowość: Książąt Pomorskich 1-36, 38-48 (parzyste)

Koszt: 200 000 zł

Projekt dotyczy wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Książąt Pomorskich na odcinku około 410m od parkingu przy boiskach do Skateparku. Projekt jest kontynuacją idei budowy p... więcej »

Projekt dotyczy wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Książąt Pomorskich na odcinku około 410m od parkingu przy boiskach do Skateparku. Projekt jest kontynuacją idei budowy przestrzeni publicznej Żukowa zapoczątkowaną w pierwszym Budżecie Obywatelskim (Budowa Obszaru Rekreacyjnego PARKOWA). Wraz z budowaną w tym roku Parkową stanowić będzie długi ciąg spacerowy łączący północne osiedla z południowymi. Wzdłuż ciągu znajdą się boiska (jeziorko, ul. Gdańska), skatepark oraz duże obszary zielone.

4 Budowa ciągu pieszego przy ulicy 3 Maja i Pod Otomino

Miejscowość: 3 Maja

Koszt: 125 000 zł

Zadanie w swym zakresie obejmuje budowę ciągu pieszego przy ulicy 3 Maja i Pod Otomino od skrzyżowania przy firmie Beckmann Volmer Technology sp. z o.o do granic administ... więcej »

Zadanie w swym zakresie obejmuje budowę ciągu pieszego przy ulicy 3 Maja i Pod Otomino od skrzyżowania przy firmie Beckmann Volmer Technology sp. z o.o do granic administracyjnych miasta Żukowo. Ciąg pieszy wykonany z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2 metrów oddzielony od jezdni krawężnikiem, a od strony posesji obrzeżem. Proponuję również, jeżeli pozwolą na przepisy, bezpieczeństwo i wielkości działek drogowych, rozważyć dopuszczenie na proponowanym ciągu ruchu rowerowego.

Poprzedni projekt
Następny projekt