Powołano Zespół Konsultacyjny realizujący zadania w ramach konsultacji w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Żukowo na rok 2022, pod nazwą „Budżet Obywatelski 2022”

Środa, 27 kwietnia 2022

Dnia 27.04.2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo nr 83/2022 powołano Zespół Konsultacyjny realizujący zadania w ramach konsultacji w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Żukowo na rok 2022, pod nazwą „Budżet Obywatelski 2022” w następującym składzie:

1)    Tomasz Szymkowiak- przedstawiciel Burmistrza,
2)    Radosław Cebela- przedstawiciel Burmistrza,
3)    Aleksandra Rogalewska- Kania- przedstawiciel Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie,
4)    Grzegorz Tokarski– przedstawiciel klubu Radnych Rady Miejskiej w Żukowie, Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze,
5)    Marcin Cichowicz – przedstawiciel klubu Radnych Rady Miejskiej w Żukowie,  Nasza Gmina Żukowo,
6)    Grzegorz Kusyk- przedstawiciel sołectwa Czaple,
7)    Bartosz Mędrala- przedstawiciel Zarządu Osiedla Elżbietowo w Żukowie,
8)    Jolanta Wiercińska- przedstawiciel Kółka Rolniczego Koło Gospodyń Wiejskich  w Chwaszczynie,
9)    Maciej Pająk- przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców dla Banina,
10)    Andrzej Karczewski- przedstawiciel Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego oddział w Baninie.

Zespół wraz z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy  przeprowadzi weryfikację projektów zgłoszonych do BO2022 zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/565/2022  z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo.

Załączniki:

Powrót