Ogłoszenie o naborze mieszkańców gminy Żukowo do zespołu konsultacyjnego

Poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Ruszył nabór do zespołu konsultacyjnego opiniującego projekty zgłoszone przez mieszkańców Gminy Żukowo w ramach konsultacji w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Żukowo na rok 2022, pod nazwą „Budżet Obywatelski 2022”.

Członkiem Zespołu Konsultacyjnego może być osoba, posiadająca rekomendację do udziału w Zespole Konsultacyjnym, jako przedstawiciel:

  1. Burmistrza Gminy Żukowo,
  2. klubu radnych Rady Miejskiej w Żukowie,
  3. jednostki pomocniczej Gminy Żukowo,
  4. organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Żukowo.

Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy:

  • ostateczne opiniowanie projektów w zakresie dopuszczenia do etapu głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”;
  • rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektu, skutkującej niedopuszczeniem do głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”;
  • zatwierdzanie projektów dopuszczonych do głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”.

Prace Zespołu Konsultacyjnego prowadzone są podczas posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu (pobrać można go poniżej) w terminie do 22 kwietnia 2022 r. do godz.15 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Żukowie)

W przypadku zgłoszeń elektronicznych zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu lub skan formularza.

Zgłoszenia można składać:

  • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Żukowie, mieszczącej się w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 /p.3-na parterze/ (z dopiskiem: Zgłoszenie do Zespołu Konsultacyjnego projekty do „Budżetu Obywatelskiego 2022”),
  • za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej (decyduje data doręczenia do Urzędu) Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52; 83-330 Żukowo, (z dopiskiem: Zgłoszenie do Zespołu Konsultacyjnego projekty do  „Budżetu Obywatelskiego 2022”),
  • elektronicznie na adres: r.cebela@zukowo.pl (w tytule maila wpisać: Zgłoszenie do Zespołu Konsultacyjnego projekty do „Budżetu Obywatelskiego 2022”).

UWAGA! Członek Zespołu Konsultacyjnego nie może zgłaszać projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”

Szczegóły i formularz w załącznikach poniżej

Załączniki:

Powrót